Zarząd

1. Zieliński Tomasz                        - Prezes                                    Tel. 691-026-911

2. Gorzelak Stanisław                  – Wiceprezes                          Tel. 602-618-835

3. Gorzelak-Lechowicz Joanna – Sekretarz                               Tel. 502-286-988           

4. Jaszcz Katarzyna                       – Członek Zarządu                 Tel. 607-809-962

5. Guzik Mirosław                         - Członek Zarządu                 Tel. 503-165-492

Komisja Rewizyjna:

1. Drejerska   Monika                    - Przewodnicząca

2. Gronczakiewicz  Agnieszka   – Członek

3. Hołuń  Monika                            - Członek

Członkowie założyciele MUKS „PS”:

1. Czopur- Jaszcz Jan,

2. Drejerska Monika,

3. Gorzelak Danuta,

4. Gorzelak Stanisław,

5. Gorzelak- Lechowicz Joanna,

6. Gronczakiewicz Agnieszka,

7. Guzik Mirosław,

8. Hendlik Ewa,

9. Hołuń Monika,

10. Jaszcz Katarzyna,

11. Jaszcz Mateusz,

12. Jędryczko Ryszard,

13. Karabasz Dorota,

14. Kleczkowski Marcin,

15. Lechowicz Jarosław,

16. Wasilewski Jerzy,

17. Wróbel Zbigniew,

18. Zdanowicz Alicja.